Gdańsk, ul. Kołobrzeska 5/7
tel. +48 58 557 77 77, +48 665 665 545
DentiCo Stomatologia

Protezy

 

Starając się w pełni kompleksowo leczyć schorzenia naszych pacjentów, stosujemy protezy częściowe, które wykonuje się dla osób, którym brakuje kilku zębów, a w przypadku całkowitej utraty zębów również protezy całkowite. Zapewniamy naszym pacjentom z takim schorzeniem przywrócenie funkcji żucia wraz z estetyką naturalnych zębów. Dbamy też o to, aby w przypadku protez całkowitych nie dochodziło do uszkodzenia tkanek, na których oparta jest proteza.

 

Protezy całkowite wykonywane w oparciu o kilka rozwiązań:
– protezy akrylowe – bardziej rozległe,
– szkieletowe – z ograniczoną płytą protezy,
– niekiedy istnieje potrzeba lub możliwość stosowania rozwiązań mieszanych – stałych i ruchomych równocześnie.
Wykonujemy naszym pacjentom również protezy częściowe, którym brakuje kilku zębów lub pozostałe nie są na tyle silne, by utrzymać most. Protezy całkowite używane są przez tych, którzy utracili wszystkie górne i lub dolne zęby.

 

Proteza szkieletowa
Liczba wizyt – trzy do pięciu wizyt, gdyż konieczne jest wykonanie wycisku dziąseł i właściwe dopasowanie protezy. Po założeniu gotowej protezy pacjent może potrzebować kilku dodatkowych wizyt, aby dokonać ewentualnych drobnych korekt w celu dopasowania protezy.

Protezy ruchome
Są mniej komfortowe od stałych, niemniej jednak dzięki płycie protezy leżącej na wyrostkach zębodołowych rozkładają siły powstające przy żuciu i gryzieniu na większy obszar, odciążając tym samym słabe lub nieliczne zęby. Nieestetyczne i często nieakceptowane przez pacjentów są klamry, stanowiące klasyczne elementy utrzymujące protezę na podłożu. Obecnie można je zastąpić zasuwami, zatrzaskami i teleskopami. Zasuwy i zatrzaski dają bardzo dobry efekt estetyczny i unika się tarcia klamer o ząb.