lek. stom. Barbara Adamkiewicz-Wiśniewska

CHIRURG
specjalista chirurgii stomatologicznej


Po ukończeniu studiów na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadziła pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej GUMed oraz szkolenie specjalizacyjne w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii. Ukończyła roczne Practiculum Implantologii oraz liczne kursy z zakresu implantologii, chirurgii regeneracyjnej i atraumatycznej, w tym prestiżowe Curriculum Implantologiczne prof. Hurzelera. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oraz International Team for Implantology. Chirurgia jest dla niej nie tylko zawodem, ale również pasją. 

W DentiCo Stomatologia Gdańsk zajmuje się zabiegami chirurgicznymi i implantologicznymi. Przeprowadza ekstrakcje zębów, w tym chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, zabiegi resekcji korzeni zęba, wszczepianiem implantów, zabiegami regeneracji kości oraz podnoszeniem dna zatoki szczękowej i przeszczepami tkanek miękkich.

certyfikaty