ul. Kołobrzeska 5/7, Gdańsk
  +48 58 600 50 00
Umów wizytę Online  

W pełni zaplanowane leczenie ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne jest wieloetapowym procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zaplanowania. W DentiCo podchodzimy do terapii holistycznie, angażując ekspertów reprezentujących różne dziedziny stomatologii, a nawet ogólnie pojętej medycyny. Dzięki temu efekty postępowania są zgodne z oczekiwaniami Pacjenta oraz przywracają jego jamie ustnej pełną funkcjonalność.

I ETAP ? KONSULTACJA ORTODONTYCZNA

Na tej wizycie dowiedzą się Państwo wstępnych informacji dotyczących wady zgryzu. Zostanie przestawiony ogólny plan leczenia oraz kwestie związane z przygotowaniem do rozpoczęcia terapii. Wystawimy także skierowanie na zdjęcie cefalometryczne (boczne) czaszki, które w formie cyfrowej prześlemy bezpośrednio do naszej recepcji. W celu kontynuacji procesu diagnostycznego Pacjent zostanie skierowany na tzw. wizytę diagnostyczną, w jej trakcie wykonamy dalsze badania. Zebrane informacje posłużą dalszej analizie i umożliwią opracowanie najlepszej dla Pacjenta metody leczenia.

II ETAP ? WIZYTA DIAGNOSTYCZNA

Diagnostyka prowadzona jest przez jedną z naszych wykwalifikowanych asystentek. Podczas wizyty zajmie się ona panoramicznym zdjęciem RTG (wszystkie zęby jednym ujęciu), pobierze cyfrowe wyciski uzębienia przy pomocy skanera cyfrowego, a także wykonana fotografie wewnątrzustne. Taki pakiet diagnostyczny wraz z wcześniej wykonanym zdjęciem cefalometrycznym trafia do naszego lekarza w celu opracowania najlepszego planu leczenia.

 

Procedury, które zostaną wykonane na wizycie diagnostycznej ? podsumowanie:

III ETAP ? PRZYGOTOWANIE PRZEDORTODONTYCZNE

Etap ten odbywa się z udziałem lekarza specjalizującego się w leczeniu zachowawczym oraz protetycznym, a także z udziałem dyplomowanej higienistki stomatologicznej. Bardzo często w proces przygotowania do leczenia ortodontycznego włączani są również nasi fizjoterapeuci, którzy przygotowując cały układ mięśniowy i powięziowy do zmian, jakie mają nastąpić w trakcie leczenia aparatem. Jest to bardzo ważny krok, ponieważ przed założeniem wspomnianego aparatu wszystkie zęby muszą zostać wyleczone, oczyszczone z kamienia i osadów, odpowiednio wypolerowane, zaś mięśnie twarzoczaszki odpowiednio rozluźnione.

Pacjent musi także zostać przygotowany do odpowiedniej higieny przy aparacie tak, aby zapobiec problemom z zapaleniem dziąseł, odwapnieniami czy próchnicą. To bardzo ważna część leczenia z uwagi na dokładne przygotowanie Pacjenta do założenia aparatu oraz możliwości spojrzenia na problem wady zgryzu z szerszej perspektywy. Po wizycie nasz ekspert wydaje pisemne badanie jamy ustnej oraz określa zęby wymagające leczenia. W razie konieczności zgryz zostanie również poddany ocenie protetycznej, co pozwoli określić konieczność dodatkowych procedur, które będą niezbędne do wykonania w trakcie terapii aparatem ortodontycznym, a także po jej zakończeniu ? zostanie oceniony między innymi sposób odbudowy ewentualnych braków zębowych. Po tej części nastąpi wewnętrzna konsultacja pomiędzy lekarzem prowadzącym leczenie ortodontyczne a innymi członkami zespołu tak, aby ułożyć najlepszy plan leczenia.

Procedury, które zostaną wykonane podczas II etapu leczenia – podsumowanie:

IV ETAP* ? PRZEDSTAWIENIE PLANU LECZENIA

Aby przeprowadzić sprawne oraz precyzyjne leczenie ortodontyczne niezbędny jest solidny plan, który zostaje przygotowany podczas wnikliwej analizy cyfrowych wycisków uzębienia, zdjęcia panoramicznego, fotografii wewnątrzustnych, komputerowej analizy zdjęcia cefalometrycznego oraz wspólnej konsultacji naszych specjalistów. Na tej wizycie Pacjent dowiaduje się dokładnych informacji na temat możliwych opcji leczenia wymaganego konkretnie w konkretnym przypadku. Następnie sporządzony zostanie finalny kosztorys uwzględniający nie tylko leczenie ortodontyczne, ale także wszystkie działania mające na celu utrzymanie efektów terapii. Omówione zostaną także kwestie czasu noszenia aparatu i wszystkie alternatywne rozwiązania. Spotkanie odbywa się przy udziale obu specjalistów, którzy poprowadzą dalszy proces. Wady wymagające leczenia operacyjnego będą dodatkowo konsultowane z chirurgiem twarzowo-szczękowym.

*Przy stosunkowo prostych do leczenia wadach zgryzu lekarz może zadecydować o połączeniu III oraz IV etapu w jedną wizytę.

* W przypadku leczenia w systemie nakładkowym przed rozpoczęciem leczenia wymagana będzie jeszcze dodatkowa bezpłatna wizyta omawiająca dokładny proces leczenia nakładkami.

Procedury, na podstawie których tworzony jest indywidualny plan leczenia:

V ETAP* ? ROZPOCZĘCIE LECZENIA

Najczęściej leczenie zaczyna się od założenia aparatu stałego wyłącznie w górnym łuku zębowym. Następnie odbywają się wizyty kontrolne, średnio co 4-6 tygodni. Dolny aparat zakładany z reguły jest po 1-4 miesiącach.

Na tym etapie warto wspomnieć, iż podczas całego leczenia ortodontycznego wymagane są również regularne wizyty w gabinecie higieny, a także odbywanie cyklicznych badań jamy ustnej. Kładziemy duży nacisk na wyżej wymienione wizyty, ponieważ jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie może przynieść nieodpowiednia higiena zębów oraz brak regularnych przeglądów jamy ustnej.