Wytyczne dla Pacjenta

INFORMACJA O ZAKRESIE I SPOSOBIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W DENTICO STOMATOLOGIA

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w trosce o bezpieczeństwo Twoje, Twoich najbliższych oraz naszych Pracowników jak i ich rodzin, z dniem 04.05.2020 zmieniamy sposób i zasady udzielania świadczeń medycznych w DentiCO Stomatologia.
W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej zasady postępowania będą rygorystycznie przestrzegane.

I Nie udzielamy świadczeń stomatologicznych osobom, u których:

wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
? gorączka (temperatura ciała powyżej 37 st. Celsjusza),
? kaszel,
? duszność,
lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:
? przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
? miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) lub z osobą będącą na kwarantannie,
? pracowały lub przebywały jako odwiedzające w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
? przebywały na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej,
oraz osobom powyżej 70 roku życia oraz z obniżoną odpornością.

II W sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy stomatologicznej, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Po pierwsze: ZADZWOŃ.
Absolutnie nie przychodź bez wcześniejszego umówienia się, ponieważ nie prowadzimy rejestracji osobistych.

2. Możemy poprosić o przesłanie sms-em lub mailem zdjęcia miejsca, w którym odczuwasz dolegliwości. Prosimy wówczas je wykonać i przesłać, oczekując na kontakt z naszej strony.

3. Przed umówieniem wizyty w przypadku wątpliwości co do sposobu leczenia wymagane będzie wykonanie diagnostycznego zdjęcia RTG po wcześniejszym umówieniu się na jego wykonanie.

4. W stanach innych niż bólowe/ostre zapalenie/wymagających niezwłocznego leczenia istnieje możliwość rozmowy telefonicznej z lekarzem w celu uzyskania porady.

5. Nie będziemy wystawiali recept dla nowych Pacjentów bez wcześniejszego zbadania Pacjenta.

III. Prosimy o przestrzeganie poniższych reguł podczas wizyty w gabinecie:

1. Po umówionej wizycie: PROSIMY PAMIĘTAĆ O PUNKTUALNOŚCI, SPÓŹNIENIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z WIZYTY. PACJENT TAKI NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY.

2. Nie zabieraj ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy, np. parasola, torebki, siatki, zakupów itp. Możesz mieć przy sobie jedynie przedmioty niezbędne, takie jak dowód osobisty, karty płatnicze, gotówka, telefon.

3. Nie przychodź na wizytę z osobą towarzyszącą ? NIE ZOSTANIE ONA WPUSZCZONA DO ŚRODKA.
WYJĄTEK stanowią nieletni, którym towarzyszyć może tylko JEDEN rodzic.

4. Przed wejściem do gabinetu zadzwoń domofonem, następnie zatrzymaj się przed drzwiami głównymi na piętrze oraz zadzwoń dzwonkiem do drzwi, poczekaj aż nasz personel otworzy drzwi. Następnie ZOSTANIE WYKONANY POMIAR TEMPERATURY oraz przeprowadzony zostanie wywiad epidemiologiczny.

5. Zostaniesz poproszony o zapoznanie się z procedurą postępowania na rejestracji oraz postępowaniem zgodnie z jej wytycznymi.

6. Będziesz zobowiązany do podpisania oświadczenia epidemiologicznego.

7. Może się okazać, że będziesz musiał poczekać chwilę na swoją wizytę. Wynika to z faktu, iż możemy jeszcze przygotowywać gabinet na Twoją wizytę. W sytuacji oczekiwania rejestratorka wskaże Ci miejsce do oczekiwania na wizytę.

8. Pamiętaj, pracujemy w warunkach panującej epidemii: NICZEGO NIE DOTYKAJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ. NIE OPIERAJ SIĘ O BLATY, DRZWI I ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

9. Prosimy o niekorzystanie ze swoich telefonów komórkowych podczas przebywania na terenie naszego obiektu.

10. PODCZAS POBYTU W GABINECIE ZACHOWAJ ZALECANĄ ODLEGŁOŚCI 1,5 M OD KAŻDEJ OSOBY ORAZ NOŚ MASECZKĘ.

11. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG. Postępuj zgodnie z poleceniami lekarza lub asystentki stomatologicznej.

12. Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem leczenia będą odbywać się telefonicznie przed zabiegiem i po wizycie.

Bardzo dziękujemy za stosowanie się do powyższych procedur oraz poleceń wydawanych przez personel DentiCO Stomatologia.

 

Wypełnij i wyślij formularz, aby zapisać się za konsultację. Po wysłaniu formularza nasze recepcjonistki skontaktują się z Tobą, aby dobrać dogodny termin wizyty.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]